Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

08. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel.

08. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel.

Vanuit zowel de Wmo, het jeugdbeleid, als het gezondheidsbeleid zetten wij in op de versterking van
de eigen kracht en nulde lijn. Wij hebben daarbij 3 speerpunten benoemd: ondersteuning van mantelzorgers, aanpak van dementie en tegengaan van eenzaamheid.

We kijken nauwlettend naar de benodigde formatie voor het Steunpunt Mantelzorg. Belangrijk voor de mantelzorgconsulent is dat deze ruimte heeft om te signaleren en de casusverantwoordelijke bij te staan met expertise.
Met de Stichting belangenbehartiging mantelzorgers Son en Breugel geven we vorm aan de invulling
van de mantelzorgwerkplaats. Doel is om met professionele lokale organisaties de mantelzorgondersteuning in de gemeente Son en Breugel naar een hoger plan te tillen. Daarbij ligt de nadruk op het vinden en ondersteunen van mantelzorgers. Van belang daarbij is dat professionals elkaar weten te vinden en continuïteit aanbrengen in de samenwerking.

Mensen met dementie en hun omgeving krijgen een belangrijke plaats in ons beleid. Met de werkgroep Dementievriendelijk Son en Breugel zetten we concrete stappen om te komen tot een dementievriendelijke gemeente. Daartoe hebben beide partijen een intentieovereenkomst afgesloten. De door Alzheimer Nederland opgestelde aandachtspunten vormen de basis voor de samenwerking. .
Uiteindelijk dient dat te leiden tot een programma. We proberen dat zo positief mogelijk te verwoorden
en gebruiken daarvoor het begrip Dimenzie. Streven is om actief en vitaal te blijven en zoveel mogelijk uit het leven te halen met dementie.

Met de werkgroep Eenzaamheid/Kom Erbij wordt uitvoering gegeven aan de aanpak van eenzaamheid.
De concrete acties die voortkomen uit dit plan van aanpak worden geïntegreerd met de bestaande
ontmoetingsactiviteiten, zodat een totaal aanbod ontstaat om onze eenzame inwoners te bereiken en de eenzaamheid te bestrijden.

De vervoersdienst AutoMaatje vervult een belangrijke rol bij de aanpak van eenzaamheid. Naast dat het de mobiliteit van bepaalde inwoners vergroot, is het tevens ook een contactmoment tussen chauffeur en passagier.

 

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inwoners die af en toe iets voor de buren doen 81% 81%        81%  
Inwoners die sociaal uitgesloten zijn 2% 2%        2%  
Inwoners met een beperkte sociale participatie 3% 5%        5%  
Inwoners die mantelzorg ontvangen (19-64 jaar) 4% 2%        2%  
Inwoners die mantelzorg ontvangen (65+) 13% 8%        8%  
Inwoners die mantelzorg geven (19-64 jaar) 13% 18%        18%  
Inwoners die mantelzorg geven (65+) 13% 21%        21%  

 

In 2021 ontvangen wij nieuwe cijfers volwassenen en ouderen.