Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

08. Stimuleren van recreatieve en toeristische initiatieven.

08. Stimuleren van recreatieve en toeristische initiatieven.

Er ligt het verzoek voor deelname in het Van Gogh National Park (momenteel in oprichting), gelegen tussen de steden Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Waalwijk . Het Van Gogh National Park richt zich op economische ontwikkeling voor aantrekkelijke recreatie in het mozaïek van de aanwezige natuur en landschappen in het gebied. Het Nationale landschap Het Groene Woud gaat hierin op. Deelname aan het Groene woud is 2012 stopgezet vanwege de beperkte meerwaarde voor Son en Breugel. Bekeken wordt wat meerwaarde (voor nieuwe en bestaande projecten) en consequenties (kosten en personele capaciteit) zijn van deelname in Van Gogh NP, zodat daarover kan worden besloten en het benodigde budget kan worden gereserveerd in de begroting. De nadruk ligt op recreatieve ontwikkeling (programma 11) maar het raakt ook aan andere programma’s (6, 9 en 10).