Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

08. Bestuurlijke Toekomst: bestuurlijke vorm opnieuw bezien vanuit het uitgangspunt zelfstandigheid.

08.	Bestuurlijke Toekomst: bestuurlijke vorm opnieuw bezien vanuit het uitgangspunt zelfstandigheid.

Op 18 juni 2015 heeft de gemeenteraad de visie op de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel vastgesteld. Op 2 november 2017 is deze visie herbevestigd. Daarin staat dat in 2019 de bestuurlijke vorm opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Dit kan volgens ons beperkt blijven qua
opzet en inspanning, het uitgangspunt is immers zelfstandigheid. We zullen ons daarom beperken tot een herijking van de huidige en toekomstige bestuurskracht, mede in regionaal perspectief, en onze toekomstige financiële positie. De uitkomsten daarvan leggen we voor aan de gemeenteraad.