Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

09. Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen.

09. Mensen in Son en Breugel weten waar zij terecht kunnen.

Het CMD is de voordeur naar informatie en advies, lichte ondersteuning, intensieve ondersteuning en begeleiding bij complexere ondersteuningsvragen en de toegang naar de jeugdhulp en WMO.
Jeugdigen, volwassenen en vindplekken in de nulde lijn weten niet altijd vanzelfsprekend welke ondersteuning men kan krijgen binnen het netwerk van het CMD. Daarom wordt er ingezet op het verhogen van de bekendheid van het CMD en diens diensten/aanbod door actieve outreachende en preventieve inzet bij vindplekken (als onderwijs), netwerkoverleg, maar ook het gaan actualiseren van de digitale en fysieke promotie. Denk hierbij aan social media, de website i.s.m. SonenbreugelVerbindt

SonenBreugelVerbindt is het digitale dorpsplein van de gemeenschap in onze gemeente. De insteek van SonenBreugelVerbindt is dat door mensen via het digitale dorpsplein met elkaar in verbinding te brengen (niet alleen virtueel maar ook fysiek) de sociale cohesie ook te bevorderen. De insteek is dat men elkaar eerst moet (leren) kennen om vervolgens ook dingen met en voor elkaar te doen.

 

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Wil informatie over 1 of meer WMO voorzieningen, maar weet niet waar deze info te verkrijgen is (65+) 14%* 17%        17%  

 

In 2021 ontvangen wij nieuwe cijfers volwassenen en ouderen.
*Dit cijfer is uit de ouderen monitor 2013 en dateert van voor de nieuwe Wmo en de start van het CMD.