Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

09. Intensiveren, versterken en verbreden van Dienst Dommelvallei.

09.	Intensiveren, versterken en verbreden van Dienst Dommelvallei.

Op 1 januari 2014 is Dienst Dommelvallei (DD) van start gegaan. Vele gemeentelijke taken worden vanaf deze datum uitgevoerd door de dienst: personeel en organisatie, informatisering en automatisering, archief, financiën, controle voor de drie gemeenten en dienstverlening en sociale zaken voor de twee gemeenten Nuenen en Son en Breugel . De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening en ook de kaderstelling binnen de planning en control cyclus. We volgen de ontwikkeling van Dienst Dommelvallei intensief. De aansturing en de monitoring gebeuren op drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel. De samenwerking is geëvalueerd en er worden initiatieven genomen voor verdere doorontwikkeling en intensivering van de samenwerking. Daarmee wordt beoogd om ook in de toekomst voldoende draagvlak te hebben voor de dienst en blijvend te voldoen aan de 4 doelen van de samenwerking: kwaliteit, continuïteit, aantrekkelijk werkgever en beheersing van de kosten van onze bedrijfsvoering.