Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

10. Mensen zijn sociaal actief.

10.	 Mensen zijn sociaal actief.

Son en Breugel kent een rijk vrijwilligersleven, waar veel van onze inwoners actief zijn. Vaak gaat dat zonder tussenkomst van de gemeente. Zo ontstaat er een netwerk voor informele educatie. Daar waar nodig en gewenst bieden wij (tijdelijke) ondersteuning door cursussen, subsidies en begeleiding. Soms nemen we als gemeente ook het initiatief. Zo hebben wij in 2015 een werkconferentie georganiseerd over de toekomst van het sociaal domein. Hieruit zijn 3 door burgers georganiseerde werkgroepen ontstaan op het gebied van Wonen, Werken en Welzijn: “De Doorpakkers”.
De werkgroep Wonen is met ondersteuning vanuit de gemeente, samen met diverse partners aan de slag met het creëren van kleinschalige woonvormen voor jonge mensen met beperkingen. Ook jongeren moeten, indien nodig, in ons eigen dorp mogelijkheden hebben om betaalbaar, begeleid en beschut te kunnen wonen.
De werkgroep Werken is aan de slag met een coachcafé, om jongeren en ouderen te stimuleren om zinvol en betekenisvol te participeren.
In 2018 is gestart met een herijking van het subsidiebeleid voor ondersteuningssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een raadswerkgroep heeft het initiatief genomen om met het veld in gesprek te gaan. De uitkomsten van de gesprekken met het veld moeten begin 2019 leiden tot een nieuw subsidiebeleid.

 

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inwoners verrichten vrijwilligerswerk (19-64 jr) 32% 29%       29%  
Inwoners verrichten vrijwilligerswerk (65+) 32% 36%       36%  
Inwoners zijn lid van een (sport) vereniging of club (19-64 jaar) 58% 59%        59%  
Inwoners zijn lid van een (sport) vereniging of club (65+) 69% 74%        74%  

In 2021 ontvangen wij nieuwe cijfers volwassenen en ouderen.