Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

10. Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven.

10.	Samenwerken op strategisch niveau binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven.

Onze inzet in de regio vinden we belangrijk. Door deze inzet kunnen we ons op lokaal niveau focussen op de dorpsgemeenschap. We hanteren daarbij het adagium 'regionaal wat kan, lokaal wat moet'.

Op strategisch niveau werken we onder meer samen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven, bestaande uit Eindhoven haar randgemeenten en Helmond. In 2017 is de nieuwe Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 door de 9 gemeenteraden vastgesteld. In 2019 en daarop volgende jaren gaan we deze agenda en bijbehorende actieprogramma's op de terreinen Economie, Wonen, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte uitvoeren. Dit doen we door zowel bestuurlijk als ambtelijk actief te participeren in de verschillende overleggen. Middels het reeds vrijgemaakt budget zijn we in staat de gevraagde inzet en bijdrage te leveren.

We werken op strategisch niveau ook samen binnen de Metropoolregio Eindhoven. Deze samenwerking omvat alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. De samenwerking maakt een ontwikkeling door en zal zich gaan richten op de thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied. Ook hier leveren we zowel bestuurlijk als ambtelijk onze inzet. Wat de financiële gevolgen zijn van deze doorontwikkeling, is nog onduidelijk. Wij gaan ervan uit dat de kosten niet gaan stijgen en, bij voorkeur, zullen dalen.