Meer
Publicatiedatum: 14-11-2018

Inhoud

Terug

11. Behoud en juridisch waarborgen van het cultuurhistorisch erfgoed van Son en Breugel

11.	Behoud en juridisch waarborgen van het cultuurhistorisch erfgoed van Son  en Breugel

Cultuurhistorische beleidsplan
Het cultuurhistorisch beleidsplan en de waardenkaart geven invulling aan de wettelijke verplichtingen (voortvloeiend uit Verdrag van Malta) om cultuurhistorische waarden in gemeentelijk beleid en in de ruimtelijke context dan wel planologisch te verankeren. Dit project zal naar verwachting in 2019 worden afgerond. De kosten betreffen extern advies, kaartmateriaal en de vertaling naar de vereiste juridische planvorm etc. Vaststelling van het cultuurhistorisch beleidsplan door uw raad wordt verwacht in 2019.

Archeologie
In 2009 is het Archeologiebeleid voor Son en Breugel vastgesteld. Dit beleid is vertaald in alle ruimtelijke plannen en wordt ook opgenomen in het cultuurhistorisch beleidsplan (inclusief waardenkaart).