Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Eigen begroting raad

Eigen begroting raad

Volgens afspraak met uw raad hebben wij een aparte paragraaf in de begroting opgenomen waarin de verwachte kosten in verband met de raadswerk zijn vermeld. Voor de hierbij horende beleidstoelichting verwijzen wij naar Programma 1: Bestuurlijke en economische zaken.

 

Meerjarenraming:

  • Notulering raads- en commissievergaderingen: het bedrag is verhoogd op basis van de prognose voor 2019 en de verwachting dat het aantal vergaderingen in 2020 zal toenemen.
  • Informele activiteiten raad: Het bedrag is verhoogd in verband met uitbreiding van het aantal informele activiteiten, met als doel bevordering ontspannen onderlinge verhoudingen binnen het bestuur.
  • Bijeenkomsten raad: Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bijeenkomsten met burgers/ organisaties en werkbezoeken.

realisatie 2018 begroting 2019 Begroting 2020
Notulering raads- en commissievergaderingen 34.384 27.398 32.000
Attentie einde jaar 458 541 549
lidmaatschappen vng, fonds ggu 66.867 70.218 72.102
Lidmaatschap Vereniging voor raadsleden 1.750 1.260 1.350
Lidmaatschap vereniging van griffiers 375 380 450
Informele actitviteit raad 3.920 2.250 6.750
Jaarlijkse bijdrage aan fracties 3.758 6.000 6.000
Loonkosten 17 raadsleden, griffier (0,5fte) 262.177 225.729 240.000
Naheffing werkkostenregeling 23.313 26.000 26.657
Presentiegelden burgerleden 8.292 2.690 2.638
Conferenties en studiedagen 1.412 4.000 4.000
Rekenkamercommissie - 23.074 23.397
nieuwe bestuursstijl 20.000 40.000
Bijeenkomsten raad 5.000 5.000
Totaal budget raad 406.706 414.540 460.893