Meer
Publicatiedatum: 10-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Vaststellingsbesluit

Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Son en Breugel;

 

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

 

 

gelet op de wettelijke bepalingen;

 

 

B E S L U I T :

 

  1. Vast te stellen de meerjarenbegroting 2020-2023, inclusief de bijlages;
  2. Vast te stellen het Investeringsprogramma zoals opgenomen in deze meerjarenbegroting, waarbij de investeringen door nieuw beleid ter goedkeuring apart aan de raad worden voorgelegd;
  3. Vast te stellen de 1e begrotingswijziging 2020.

 

 

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 31 oktober 2019

 

 

DE RAAD VOORNOEMD,

 

De griffier,                                 De voorzitter,

 

 

 

 

Frans den Hengst.                  Hans Gaillard.