Overzicht van baten en lasten

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's
Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Programma 1. Bestuurlijke zaken 0 1.509 -1.509 0 1.406 -1.406 0 1.310 -1.310 0 1.314 -1.314
Programma 2. Publieke dienstverlening 212 705 -493 224 664 -440 219 719 -500 201 721 -521
Programma 3. Veiligheid en handhaving 13 1.417 -1.404 13 1.460 -1.447 13 1.491 -1.478 13 1.522 -1.510
Programma 4. Verkeer en vervoer 24 1.821 -1.797 24 1.753 -1.729 24 1.754 -1.730 24 1.831 -1.807
Programma 5. Onderwijs, sport en cultuur 393 3.106 -2.714 417 3.180 -2.764 417 3.166 -2.749 417 3.088 -2.672
Programma 6. Openbaar groen en openluchtrecreatie 27 1.568 -1.541 27 1.346 -1.319 27 1.422 -1.395 27 1.337 -1.310
Programma 7. Sociale Zaken 3.373 5.428 -2.054 3.373 5.433 -2.060 3.373 5.435 -2.062 3.373 5.436 -2.063
Programma 8. Zorg en welzijn 350 9.168 -8.819 350 9.070 -8.721 350 8.736 -8.386 399 8.676 -8.277
Programma 9. Milieu en Duurzaamheid 3.203 2.505 697 3.297 2.782 515 3.352 2.896 456 3.388 2.928 460
Programma 10. Ruimtelijke inrichting 9.971 10.297 -327 4.231 4.516 -285 1.433 1.789 -356 1.406 1.789 -383
Programma 11. Economie 88 242 -154 88 242 -154 88 242 -154 88 242 -154

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Algemene dekkingsmiddelen Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Algemene uitkering 19.615 0 19.615 20.047 0 20.047 20.574 0 20.574 21.260 0 21.260
Dividenden 56 1 55 56 1 55 56 1 55 56 1 55
Lokale heffingen 4.191 118 4.074 4.310 118 4.192 4.432 118 4.314 4.558 118 4.440
Overige algemene dekkingsmiddelen 316 571 -255 316 549 -233 316 1.047 -730 316 1.543 -1.227
Treasury 471 28 443 446 22 424 435 21 414 428 20 408

Overhead, onvoorzien en Vpb

Terug naar navigatie - Overhead, onvoorzien en Vpb
Bedragen x €1.000
Overhead, onvoorzien en Vpb Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Onvoorzien 0 80 -80 0 80 -80 0 80 -80 0 80 -80
Overhead 81 6.114 -6.033 171 6.198 -6.027 171 6.159 -5.988 171 6.243 -6.072
Vennootschapsbelasting 0 225 -225 0 225 -225 0 8 -8 0 8 -8

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Terug naar navigatie - Geraamd totaal saldo van baten en lasten
Bedragen x €1.000
Geraamd totaal saldo van baten en lasten Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Totaal saldo van baten en lasten 42.384 44.905 -2.521 37.390 39.045 -1.656 35.279 36.393 -1.114 36.124 36.898 -774

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen

Terug naar navigatie - Beoogde toevoegingen en onttrekkingen
Bedragen x €1.000
Programma's Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Mutaties programma 1 93 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties programma 3 29 0 29 29 0 29 29 0 29 29 0 29
Mutaties programma 4 428 63 365 268 72 196 268 72 196 268 0 268
Mutaties programma 5 537 0 537 537 0 537 537 0 537 537 0 537
Mutaties programma 6 35 0 35 25 0 25 25 0 25 25 0 25
Mutaties programma 8 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10
Mutaties programma 10 92 0 92 0 0 0 5 0 5 5 0 5
Mutaties programma 12 274 0 274 153 0 153 -70 0 -70 -78 0 -78

Geraamd resultaat

Terug naar navigatie - Geraamd resultaat
Bedragen x €1.000
Geraamd resultaat Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Resultaat 43.882 44.968 -1.086 38.411 39.117 -706 36.083 36.464 -381 36.920 36.898 21