Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies

Overzicht alle prestatie- en ondersteuningssubsidies

Subsidieoverzicht 2020

Overzicht Prestatie- en ondersteuningssubsidies - Begroting 2020 Motivatiekolom
Professionele Organistaties Verlening 2020
LEVgroep € 536.178,00 Basissubsidie inclusief vluchtelingenwerk
LEVgroep Veerkracht € 61.509,00 Geen wijzigingen
Lumens € 279.452,89 Geen wijzigingen
Bibliotheek Dommeldal € 326.542,22 Geen wijzigingen
MEE € 181.383,74 Geen wijzigingen
GGzE de Boei € 69.917,37 Geen wijzigingen
Zuidzorg € 257.937,00 Geen wijzigingen
Zuidzorg - Rijksvaccinatieprogramma € 23.018,00 Geen wijzigingen
Zuidzorg - maatwerkpakket € 21.540,00 Geen wijzigingen
Stichting Leergeld € 54.432,00 Geen wijzigingen
Jongerencentrum Oase € 14.512,00 Vanaf 2020 werken we bij JC Oase met een subsidie voor de leden van de dansvereniging dommelsopppers en met een component ten behoeve van hun maatschappelijke bijdrage. De vorige subsidie (accommodatie) sloot niet goed aan bij de wensen van JC Oase, bij de verantwoording controleren we hoe de beoogde activiteiten zijn uitgevoerd en wat hiervan het resultaat was.
Stichting Vestzaktheater € 140.500,00 Geen wijzigingen
Harmonie Pro Honore et Virtute € 10.500,00 Geen wijzigingen
I.V.N. Afdeling Son en Breugel € 9.909,47 Geen wijzigingen
Stichting Carrousel € 18.832,00 Geen wijzigingen
Slachtofferhulp € 4.905,00 Geen wijzigingen
Stichting Alzheimer Nederland € 1.730,00 Geen wijzigingen
Sport- en Scouting Verlening 2020
Scouting Dutmella €21.028,28 Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen.
Scouting Bekkersgroep €12.405,40 Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen.
Voetbalvereniging SBC €47.518,64 Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen.
Hockeyvereniging HTC Son €4.333,72 Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen.
HTC Son Tennis €3.303,88 Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen.
Tennisvereniging Son en Breugel €3.527,32 Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen.
Tennisvereniging Pieter Brueghel €3.091,68 Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen.
Korfbalvereniging De Corridor €4.140,77 Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen.
Badmitonclub Scarabee €1.905,96 Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen.
Volleybalclub Pieter Brueghel €2.742,78 Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen.
Schaakvereniging Son en Breugel €1.045,95 Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen.
Handbalvereniging Apollo €6.250,37 Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen.
Hooidonkse Kano Vereniging €1.552,71 Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen.
Dioscuri €3.269,00 Dit is een nieuwe vereniging, uit Sint Oedenrode. Ze hebben meer dan 70 Sonse leden en komen daarom in aanmerking voor subsidie. Subsidiëren in 2020 incidenteel omdat we momenteel nog niet weten hoe de beleidsregels eruit gaan zien van het nieuwe subsidiebeleid. Dit vermelden we tevens in de beschikking.
Show- en dansvereniging Avanti €767,03 Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen.
Boksvereniging Xhofleer-Weber €6.603,42 Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen.
Sport for Health €2.545,16 Geen wijzigingen, fluctuatie subsidiebedrage i.v.m. ledenwisselingen.
Sociaal- cultureel Verlening 2020
HOi-Huis €6.000,00 Geen wijzigingen
De Boerderij €101.460,00 Geen wijzigingen
St. Gemeenschapsvoorzieningen Gentiaan (Braecklant) €25.303,91 Geen wijzigingen
Radio S&B €8.656,44 Geen wijzigingen
Heemkundekring €1.915,23 Geen wijzigingen
Smartlappenkoor Rawazzi €300,00 Geen wijzigingen
Sons Kamerkoor €870,00 Geen wijzigingen
Gemengde zangver. "Een van Zin" €870,00 Geen wijzigingen
Vestzakkomedie €870,00 Geen wijzigingen
Toneelgroep Maan €1.846,22 Geen wijzigingen
Son's Musical en Operettekoor €870,00 Geen wijzigingen
Theaterkoor Sincère €870,00 Geen wijzigingen
Vereniging Dichtbij €300,00 Geen wijzigingen
PVGE €3.210,10 Geen wijzigingen
KBO Son €1.156,20 Geen wijzigingen
KBO Breugel €1.179,70 Geen wijzigingen
Vrouwenvereniging Scala Breugel €300,00 Geen wijzigingen
VrouwenAktief €300,00 Geen wijzigingen
Vrouwencontact €300,00 Geen wijzigingen
K.V.B. Son en Breugel €300,00 Geen wijzigingen
Buurtvereniging Gehurterbij €300,00 Geen wijzigingen
Buurtvereniging Kanaalstraat €300,00 In 2019 beroep gedaan op een eenmalige subsidie, vanaf 2020 structureel.
St. Vrienden van de Beiaard €4.170,34 Geen wijzigingen
Zorg- maatschappelijk Verlening 2020
Adviesraad Sociaal Domein €8.097,56 Geen wijzigingen
Senioren Raad Son en Breugel €6.461,76 Geen wijzigingen
Stichting C&G platform €1.398,01 Geen wijzigingen
St. Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel €1.398,01 Geen wijzigingen
Stichting 2109 €875,00 Geen wijzigingen
Stichting Voedselbank Best e.o. €4.739,03 Geen wijzigingen
Zonnebloem afdeling Son en Breugel €875,00 Geen wijzigingen
Buurtbusvereniging Nuenen-Best €875,00 Geen wijzigingen
Madelief Bijna Thuis Huis €875,00 Geen wijzigingen
Stichting Vrijwillige Mantelzorg €2.285,26 Geen wijzigingen
Stichting Goud voor Oud €875,00 Geen wijzigingen
EHBO vereniging €704,00 Geen wijzigingen
Stichting HartSave €875,00 Geen wijzigingen
Stichting Doorpakken Wonen €875,00 Geen wijzigingen
Differend Bewegen op maat €875,00 Geen wijzigingen
Vereniging Hapiness €875,00 Geen wijzigingen
Evenementen Verlening 2020
BACK commissie €4.100,00 Nog steeds geen rechtspersoonlijkheid, vanaf 2020 is dit verplicht dus met ingang van subsidiejaar 2021. Dit vermelden we in de beschikking van 2020.
Stichting Sixties-Seventies €2.500,00 Geen wijzigingen
Stichting Kinderactiviteiten Son en Breugel €3.167,53 Geen wijzigingen
Stichting Sint Nicolaascomité €2.769,24 Geen wijzigingen
Stichting Giggut!? €2.000,00 Geen wijzigingen
Stichting Breugels Festijn €3.991,00 Geen wijzigingen
Breugelse rommeldag €875,00 Geen wijzigingen
Stichting Oranjeviering Son en Breugel €7.981,99 Geen wijzigingen
Budgetten Budget 2020
Individuele subsidies muziekonderwijs € 148.051,52 Geen wijzigingen
accomodatiesubsidie binnensport jeugdleden (budget) € 13.000,00 Geen wijzigingen
Eenmalige subsidies onderhoud monumenten € 10.000,00 Bezuiniging op budget
Eenmalige subsidies maatschappelijk welzijn (budget) € 15.000,00 Geen wijzigingen
Overig Budget 2020
Vrijwilligersdag € 15.000,00 In 2019 was er geen vrijwilligersdag, in 2020 wel.
Totaal: € 2.561.873,82 Afgezien van indexeringen zijn de subsidies in 2020 budgetneutraal.
Afgewezen
Gravelsingers - Deze organisatie heeft geen rechtspersoonlijkheid en werkt niet met begrotingen en plannen. Dit past dus niet binnen het subsidiebeleid.

1.Deze leerlingen maken nu deel uit van de reguliere regeling muziekleerlingen (het ‘rugzakje’).
2.Geen vrijwilligersdag in 2019, wel in 2020.

3.Bezien wordt of dit budget in 2019 verhoogd moet worden. Dit is afhankelijk van de vraag voor/naar eventuele culturele activiteiten, hier is namelijk geen specifiek budget voor.
4.Dit is formeel gezien geen subsidie, maar de afgelopen jaren wel meegenomen in het subsidieoverzicht. Dit bedrag word om de hiervoor genoemde reden in 2019 opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.

[1]Deze leerlingen maken nu deel uit van de reguliere regeling muziekleerlingen (het ‘rugzakje’).

[2]Geen vrijwilligersdag in 2019, wel in 2020.

[3]Bezien wordt of dit budget in 2019 verhoogd moet worden. Dit is afhankelijk van de vraag voor/naar eventuele culturele activiteiten, hier is namelijk geen specifiek budget voor.

[4]Dit is formeel gezien geen subsidie, maar de afgelopen jaren wel meegenomen in het subsidieoverzicht. Dit bedrag word om de hiervoor genoemde reden in 2019 opgenomen in de gemeenschappelijke regeling.