Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

01. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen

01. Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen

We hebben aandacht voor inwoners die op een bestaansminimum zitten. Op het gebied van inkomensondersteuning bieden we (aanvullende) voorzieningen via de Participatiewet, een inkomenstoeslag, bijzondere bijstand en het gemeentelijk sociaal fonds. We willen het gebruik daarvan stimuleren zodat de armoede afneemt.

Door de economisch betere tijden komen er minder verzoeken voor bijstand. Hierdoor verwachten we dat het aantal uitkeringen licht daalt. Er blijft wel een groep moeilijker plaatsbaren zoals arbeidsgehandicapten en vergunninghouders, die een verzoek doen voor bijstand en werkbegeleiding. Ook ondersteunen we de bestaande groep bijstandsontvangers met een grotere afstand tot werk naar dagbesteding of andere vormen van participatie.

Het Rijksbudget voor bijstandsuitkeringen zal in tegenstelling tot andere jaren naar verwachting voldoende zijn. Het begrote gemeentelijk aandeel kan hiermee vervallen.