Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

01. Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit.

01. Alle jeugdigen kunnen deelnemen aan een (sport)vereniging of activiteit.

In het nieuwe Jeugdbeleid is aandacht voor het aanbod van voorzieningen en activiteiten voor jeugdigen. In overleg met de doelgroep zelf bekijken we waar behoeftes liggen op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsactiviteiten.

Naast dat sporten en deelnemen aan (culturele)activiteiten gewoon leuk en ontspannend kan zijn, levert het ook een bijdrage aan maatschappelijke waarden als gezondheid, opvoedkundige vraagstukken, burgerschap, sociale samenhang en leefbaarheid.

Er kan een gedragsverbetering plaatsvinden op verschillende vlakken, zoals toename van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en weerbaarheid. Van belang is het pedagogisch klimaat bij de verenigingen te versterken, hen kennis te laten nemen van de mogelijkheden in de zorg en andersom de zorgprofessionals meer sport/vereniging inclusief te laten denken om zo tot een integrale samenwerking te komen.

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jeugdigen dat niet sport om financiële redenen 1%    1%   1%   1%  
Jeugdigen dat lid is van een (sport)vereniging of club (4-11 jaar) 82%   86%       86%  
Jeugdigen dat lid is van een (sport)vereniging of club (12-18 jaar) 85%        85%      
Jeugdigen met een zwemdiploma (8-11 jaar) 97%    99%       97%  
Jeugdigen dat wegens financiële redenen niet op zwemles zit 1%    1%   1%   1%  

In 2020 ontvangen wij nieuwe cijfers 12-18 jarigen.