Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

01. Inwoners ervaren een veilig gevoel.

01. Inwoners ervaren een veilig gevoel.

Een (on)veilig gevoel wordt bepaald door het ervaren van locaties en het ervaren van gebeurtenissen die impact hebben.
De politie is verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde en veiligheid en treedt op tegen onveilige situaties. Het bevorderen van de veiligheid is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Samenwerking tussen politie, gemeente, veiligheidsregio en inwoners is nodig om de veiligheid te bevorderen.
De samenwerking met name met de ongeveer 50 beheerders van de WhatsApp-buurtalarmgroepen, SonenBreugelVerbindt, de Seniorenraad en buurtbeheer Hoogstraat willen we voortzetten en waar mogelijk uitbreiden.
Tijdelijk of vast cameratoezicht in een wijk, wijken of gebied draagt bij aan veiligheid vanuit het oogpunt van preventie en als middel om daders op te sporen. Hiervoor moet een grondslag zijn. Deze grondslag ontbreekt vooralsnog. Als blijkt dat er aanleiding is voor permanent/tijdelijk cameratoezicht neemt de burgemeester hierin het initiatief. Aanleiding kan zijn het verstoren van de openbare orde op het moment dat blijkt dat andere maatregelen niet toereikend zijn.
Goede communicatie en het geven van voorlichting over veiligheid draagt ook bij aan het bevorderen van het veiligheidsgevoel.