Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

01. Inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving.

01. Inwoners voelen zich prettig in hun woonomgeving.

Het openbaar groen levert een belangrijke bijdrage aan de leefomgeving. We halen de wensen en ideeën vanuit bewoners en bedrijven op via wijkschouwen en bedrijfsbezoeken. Hierdoor horen we wat er speelt en waar men waarde aan hecht waardoor we gerichter acties in beheer en onderhoud kunnen nemen. Dat betaalt zich terug in een aangenaam leefklimaat en hogere tevredenheid, hogere huizenprijzen, lagere gezondheidskosten, minder vandalisme en afnemende (hitte) stress.

Bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte betrekken we onze inwoners. Vormen van participatie, inspraak bij (her)inrichtingen, adoptie e.d. worden onderzocht en passen we op maat toe. Hierbij houden we uiteraard rekening met de overall functionaliteit en kwaliteit van de openbare ruimte en voldoen we aan onze wettelijke verplichtingen. Belangrijke waarden zijn vastgelegd in het vigerend beleid.