Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

01. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van een erkend vve (vroeg en voorschoolse educatie) programma.

01. Onderwijsachterstand wordt voorkomen door het aanbieden van een erkend vve (vroeg en voorschoolse educatie) programma.

Een erkend VVE programma biedt extra (taal)aanbod aan peuters met als doel dat zij met zo min mogelijk achterstand naar het primair onderwijs gaan. De voorzieningen in Son en Breugel die voorschoolse educatie aanbieden werken allemaal met een erkend programma.
Per 1 januari 2020 treedt het nieuwe Beleid voorschoolse voorzieningen en voorschoolse educatie in werking. Hierin zijn structurele afspraken opgenomen over de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs, consultatiebureau en gemeente. Deze afspraken gaan  onder meer over een goede overdracht van een VVE-geïndiceerde peuter naar het basisonderwijs. Gedurende 2020 gaan we  de ervaringen met het nieuwe beleid ophalen en naar aanleiding hiervan ondernemen we indien nodig actie.