Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

02. De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel integreren, met een goede afweging, de ruimtelijke ontwikkelingsambities, de woonvisie, de klimaatambitie.....

02. De nieuwe Omgevingsvisie en het nieuwe Omgevingsplan voor Son en Breugel integreren, met een goede afweging, de ruimtelijke ontwikkelingsambities, de woonvisie, de klimaatambitie.....

....de energievisie, de watervisie, de visie op erfgoed en visie op gezondheid

Bijdragen in het kader van de Omgevingswet, de omgevingsvisie en het omgevingsplan

De Omgevingswet vraagt om een integrale afweging van alle beleidsvelden met invloed op de fysieke leefomgeving, zodat we een een veilige en gezonde leefomgeving kunnen realiseren. Variabelen zijn onder meer de leefbaarheid, gezondheid, mobiliteit, werkgelegenheid, duurzaamheid, veiligheid en wonen.
Naast een aantal andere ambities (‘inzichtelijkheid’, ‘samenhangende benadering’, ‘versnellen en verbeteren’ en ‘lokale afwegingsruimte’) vereist de Omgevingswet een integrale inbreng van ook nieuwe beleidsthema’s op het gebied van gezondheid, klimaat, energie.
De ambities (op te nemen in een omgevingsvisie) zullen op grond van een nadere afweging van alle beleidsthema's als bestemmingsactiviteit in het fysieke domein worden toegedeeld (op te nemen in het omgevingsplan; het juridisch kader).  Hoe we de ambities kunnen realiseren, zullen we zichtbaar moeten maken in omgevingwetprogramma's.
In februari 2019 zijn we gestart met het implementatieprogramma van de Omgevingswet in Son en Breugel. Naast het vormgeven van de omgevingsvisie  Son en Breugel en het omgevingsplan Son en Breugel denken we tegelijkertijd na over en werken we  aan bijbehorende werkprocessen, houding en gedrag, participatie, cultuurwijzigingen, functie-aspecten en werkorganisatie (zie verder doelstelling 6.).