Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

02. Er is een zodanig aanbod van voorschoolse voorzieningen dat iedere peuter daar gebruik van kan maken.

02. Er is een zodanig aanbod van voorschoolse voorzieningen dat iedere peuter daar gebruik van kan maken.

Per 1 januari 2020 treedt het nieuwe Beleid voorschoolse voorzieningen en voorschoolse educatie in werking. Wij subsidiëren  peuteropvang en VVE voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag. De bijdrage die ouders zelf betalen wordt per 1 januari 2020 inkomensafhankelijk. Hiermee waarborgen we een financiële toegankelijkheid van de voorschoolse voorzieningen voor alle ouders. In 2019 bemerkten we een toename in de behoefte aan kinderopvang. We spelen hierop in door in 2020 bij basisschool De Harlekijn een kinderopvanglocatie te realiseren.