Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

02. Het bedrijvenpark Ekkersrijt is optimaal aangesloten op de snelweg.

02. Het bedrijvenpark Ekkersrijt is optimaal aangesloten op de snelweg.

Aanleg Slowlane Sciencepark-Meubelboulevard

Op het Sciencepark en de Meubelboulevard wordt een gedeelte van de ‘Slowlane’ aangelegd. De Slowlane is een regionale snelfietsroute die economische toplocaties met elkaar verbindt. Het is een tegenhanger van de Fastlane, het stelsel van snelwegen. Het belangrijkste doel van de Slowlane is meer mensen uit de auto en op de fiets te krijgen. In Nederland woont ongeveer 61% van de bevolking binnen een straal van 15 km van het werk. Momenteel fietst circa 10% van de werknemers een afstand tot 15 km. Als er snelfietsroutes zijn, loopt dit percentage op tot 25%.

Met de voorbereiding van de Slowlane fases 2 en 3, is in 2019 gestart. Het ontwerp is afgestemd met aanliggende bedrijven en belanghebbenden zoals de fietsersbond en OVE.

De uitvoering staat gepland voor de eerste helft van 2020, het project moet in 2021 gereed zijn.

Ontsluiting Ekkersrijt op Hoofdwegennet

Vorig jaar heeft de raad ingestemd met de inzet van het groeipad ‘Majeure infrastructurele maatregelen’ voor de projecten uit het Bereikbaarheidsakkoord, waaronder de 2e ontsluiting Ekkersrijt. Hiermee is 25% van de vermoedelijke investeringskosten gedekt. In 2020 wordt gewerkt aan de planstudie. De kosten hiervoor worden vanuit de reeds gereserveerde gelden gedekt.