Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

02. Inwoners wonen in een leefbare omgeving.

02. Inwoners wonen in een leefbare omgeving.

De samenwerking met inwoners op het gebied van veiligheid en leefbaarheid bestaat, zoals bij de vorige doelstelling al gemeld, uit de samenwerking met de 50 beheerders van de Whatsapp-buurtalarmgroepen, SonenBreugelVerbindt, seniorenraad en buurtbeheer Hoogstraat. Dit zetten we voort en we breiden waar mogelijk uit.
We zetten in op preventie en informeren inwoners als er sprake is van bepaalde trends die inbreuk maken op veiligheid en leefbaarheid, zoals inbraken en oplichtingspraktijken. Communicatie via verschillende kanalen kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Inwoners worden daardoor meer betrokken bij hun eigen woonomgeving. Als er initiatieven zijn in het kader van een leefbare omgeving treden we op als faciliteerder en stimulator.
We starten met een bestuurlijk interventieteam: een bestuurlijk handhavingssamenwerkingsverband binnen Dommelstroom. Het doel is integraal handhaven van situaties van meer dan geringe omvang. Denk onder andere aan illegale bewoning, mensenhandel en huisvesting arbeidsmigranten.

In 2019 zijn we samen met de gemeente Nuenen gestart met het opstellen van beleid voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Ook de uitvoering van het beleid, inclusief toezicht en handhaven, pakken we gezamenlijk op.

We zijn bezig met het opstellen van woonwagenbeleid. Op basis van een integraal plan van aanpak wordt de locatie Eemshof brandveilig gemaakt en krijgen ook aspecten als cultuurwaarden, onderwijs, inkomen en naleving aandacht. Dit is een meerjaren traject waarbij successievelijk ook andere locaties aandacht krijgen. Het is maatwerk en dient ambtelijk en bestuurlijk draagvlak te krijgen. Ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid is een belangrijke pijler. De herinrichting van locatie Oranjetip biedt aan de voorkant mogelijkheden om hier aandacht aan te besteden. Via het ministerie van SZW zijn er subsidiemogelijkheden voor onderwijs. Hier doen we samen met de gemeente Nuenen een beroep op.

Het project brandveilig leven wordt voortgezet. Brandveiligheidschecks en het plaatsen van rookmelders worden gegeven in wijken die nog niet zijn bezocht.