Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

02. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken).

02. Verder ontwikkelen van de dienstverlening (invoering van zaakgericht werken).

De samenleving heeft behoefte aan snelle en altijd beschikbare dienstverlening en digitaliseert in een rap tempo. Als gemeente moeten wij onze dienstverlening en bedrijfsvoering hierop aanpassen. Om hieraan beter uitvoering te kunnen geven is het programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering gestart met de samenwerkende Dommelvallei-organisaties. Binnen dit programma voeren we diverse projecten uit, waaronder de implementatie van zaakgericht werken. Zaakgericht werken moet het digitaal werken stimuleren. Inwoners en ondernemers krijgen hierdoor de mogelijkheid om digitaal zaken te doen met de gemeente, daarbij kunnen zij de voortgang in de behandeling van hun ‘zaak’ digitaal volgen. Dit bevordert de transparantie. Via dit systeem kunnen we tevens allerlei managementinformatie generen, die we weer als input gebruiken voor evaluaties en het doorvoeren van verbeteringen.