Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

02. Kinderen laten ervaren hoe de democratie werkt via de Jeugdgemeenteraad

02.	Kinderen laten ervaren hoe de democratie werkt via de Jeugdgemeenteraad

Via deelname aan de jeugdgemeenteraad leren we kinderen hoe de lokale democratie werkt. Kinderen maken kennis met het werk van de gemeente en de gemeenteraad en ze leren dat ze invloed kunnen uitoefenen op gemeentelijk beleid.  
 
We betrekken de Jeugdgemeenteraad actief bij het jeugdbeleid. Daarnaast werken de leden in groepjes aan signalen die zij zelf constateren en inbrengen. Geprobeerd wordt om tot concrete oplossingen te komen. We betrekken de Jeugdgemeenteraad actief bij activiteiten in het dorp (bijvoorbeeld 4 mei, Koningsdag, koningsspelen, en carnaval). Verder brengt de Jeugdgemeenteraad een bezoek aan de Tweede Kamer, het Binnenhof en volgt een programma over democratie georganiseerd door ProDemos.