Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

03. Inwoners hebben zeggenschap over de inrichting van het groen en speelvoorzieningen.

03. Inwoners hebben zeggenschap over de inrichting van het groen en speelvoorzieningen.

Gevarieerde en met de omgeving afgestemde speeltuintjes
In de gemeentelijke speeltuinen kunnen de kinderen spelen en bewegen. Het zijn tevens ontmoetingsplekken voor de ouders. Ze vervullen dus een recreatieve, educatieve en sociale functie. Son en Breugel beschikt in totaal over 38 speeltuintjes.
In 2019 heeft de Jeugdgemeenteraad een inventarisatie uitgevoerd naar het aantal speeltuintjes. Ook hebben zij ideeën gegeven voor de invulling van specifieke speeltuinen. De plannen voeren we eind 2019 en in 2020 uit.
Daarnaast stellen we beleidsregels Speeltuinen op. Daarmee waarborgen we een objectieve behandeling van verzoeken of initiatieven van inwoners. Bij het inrichten van nieuwe speeltuintjes maken we ruimte voor inbreng en verantwoordelijkheid van inwoners. Er wordt tevens een link gelegd met de beschikbare wijkbudgetten. Waar bestaande speeltoestellen aan vervanging toe zijn, kiezen we in overleg met aanwonenden een nieuw toestel.

Om er voor te zorgen dat de speeltuintjes veilig blijven,  worden jaarlijks alle toestellen, inclusief ondergrond, door een externe gecertificeerd inspecteur gecontroleerd. Daarmee voldoen we aan de wettelijke verplichtingen. Daarnaast houden de medewerkers van de wijkteams een oogje in het zeil. Ze repareren ook gelijk kleine gebreken, zodat de kinderen zoveel mogelijk kunnen spelen en de veiligheid gewaarborgd blijft.