Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

03. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie

03. Jeugdigen groeien op in een veilige (thuis)situatie

De basis voor ieder kind is de (thuis)situatie waarin zij opgroeien. Ouders hebben er zorg voor te dragen dat hun kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en kansrijk kunnen opgroeien. Zij dienen grenzen te stellen en normen en waarden over te brengen.
Het netwerk waarin een jeugdige opgroeit is echter breder, zoals ook is opgenomen in de Nota Jeugdbeleid die in 2019 is vastgesteld. Ook andere familie, buren, sportcoaches, jongerenwerkers, vrijwilligers en professionals zijn betrokken bij het opvoeden en opgroeien van kinderen in Son en Breugel.
In 2020 wordt onder meer gewerkt aan het versterken van verenigingen op dit punt. Het is van belang dat verenigingen weten hoe zij eventueel zorgelijke signalen kunnen herkennen en doorgeven aan de juiste personen. 

Voor ouders is laagdrempelige opvoedondersteuning beschikbaar via het netwerk van het CMD. Soms ontstaat er toch een situatie die voor het kind onveilig is en dan sturen we op een integrale en actieve samenwerking tussen de daarbij betrokken partijen, zoals het CMD, afdeling Veiligheid van de Gemeente, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. Afhankelijk van de situatie en prioritering (crisis) worden er partners bijgehaald om zo snel als mogelijk weer een veilige situatie te creëren.

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jeugdigen dat digitaal gepest wordt (12- 18 jaar) 2%        2%      
Jeugdigen dat (heel) vaak gepest wordt (0-11 jaar) 1%    0,8%       1%  
Jeugdigen dat vaak gepest wordt (13-14 jaar) 2%       2%       
Jeugdigen dat niet lekker in zijn vel zit (13-14 jaar) 6%        6%      
Jeugdigen dat zich wel eens onveilig voelt (12-18 jaar) 17%        17%      
Jeugdigen dat zich op straat in eigen buurt onveilig voelt (12-18 jaar) 8%        8%      
Jeugdigen dat zich op school onveilig voelt (12-18 jaar) 2%        2%      
In 2020 ontvangen wij nieuwe cijfers 12-18 jarigen.