Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

03. Lokale onderwijsvoorzieningen zijn voor leerlingen en hun ouders/verzorgers goed bereikbaar en toegankelijk.

03. Lokale onderwijsvoorzieningen zijn voor leerlingen en hun ouders/verzorgers goed bereikbaar en toegankelijk.

Het leerlingaantal in De Gentiaan en het Sonniuspark groeit. Dit heeft gevolgen voor de huisvesting bij de basisscholen De Bloktempel en De Ruimte. Ook het leerlingaantal bij De Stokland in Breugel neemt toe. Samen met beide schoolbesturen stellen we een plan op, om te kijken hoe en waar we mogelijke uitbreiding het beste kunnen realiseren. Bij voorkeur op 1 locatie. 

Nieuwbouw voor basisschool De Regenboog en basisschool De Krommen Hoek

Het schoolbestuur wil beide basisscholen in één gebouw huisvesten. Over de locatie van de nieuwbouw wordt in december 2019 een besluit genomen door de raad. Of de nieuwbouw onderdeel gaat uitmaken van Breugel Bruist! hangt af van de gekozen locatie. De kinderopvang, nu gevestigd in de Sint Genovevastraat  krijgt nieuwe huisvesting bij de nieuwe school/Breugel Bruist!.

Leerlingenvervoer
 

Voor kinderen waarvoor de eigen mogelijkheden om van en naar school te komen niet toereikend zijn, hebben we leerlingenvervoer. Voor deze open-einde regeling voeren we het beleid waarbij de reismogelijkheden van de leerling centraal staat. Ouders zijn hier voor verantwoordelijk.