Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

03. Son en Breugel beschikt over goed openbaar vervoer en de regionale voorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar.

03. Son en Breugel beschikt over goed openbaar vervoer en de regionale voorzieningen zijn voor iedereen goed bereikbaar.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer dient een volwaardig alternatief te zijn voor het particulier vervoer. Een deel van  onze inwoners en forensen is hiervan afhankelijk en we blijven ons onverminderd inzetten voor goed openbaar vervoer. In het meerjarenprogramma mobiliteit hebben we hiervoor speciaal het deelplan E opgenomen. We hebben hiervoor onder andere alle bushaltes waarvan we zeker weten dat deze blijven bestaan, voor iedereen toegankelijk gemaakt. Over het openbaar vervoer worden op regionaal niveau afspraken gemaakt. Dit heeft geleid tot een concessie waarbij de verplichting is neergelegd dat het openbaar vervoer in 2025 volledig emissieloos is.

Bereikbaarheidsakkoord

De doelstelling is het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Zuidoost-Brabant nu en in de toekomst. Voor Son en Breugel zijn de tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het hoofdwegennet en (snelle) fietsroutes langs (delen van) het Wilhelminakanaal voorbeelden van lokale route gebonden projecten uit het Bereikbaarheidsakkoord.
De tweede ontsluiting van Ekkersrijt op het hoofdwegennet is in 2018 in een regionale verkennende studie ‘Bundelroute’ samen met andere voorgenomen infrastructurele aanpassingen in Eindhoven, Nuenen, Helmond en Laarbeek onderzocht. Uitkomst is dat Son en Breugel het voortouw neemt bij het vervolgproces “Planstudie 2e aansluiting”. In het vierde kwartaal 2019 is/wordt hiervoor een plan van aanpak aangereikt, zodat we aansluitend in 2020 hieraan verder kunnen werken.