Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

04. Alle weggebruikers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer.

04. Alle weggebruikers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer.

Verkeersveiligheid

In mei 2019 is een omvangrijk verkeersonderzoek uitgevoerd naar verkeersstromen binnen de woonkern. De opbrengst dient als input voor de in 2020 op te stellen visie over mobiliteit (verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid).