Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

04. Doorontwikkeling Ekkersrijt via het programma van Masterplan Ekkersrijt

04. Doorontwikkeling Ekkersrijt via het programma van Masterplan Ekkersrijt

In het Masterplan Ekkersrijt staat onze visie op dit terrein. Themagericht, zoals mobiliteit en digitalisering, en gebiedsgericht. Deze visie heeft geleid tot een programma met 15 projecten. Sinds 2016 geven we uitvoering aan deze projecten. Het uitvoeringsprogramma bepaalt voor een deel de prioriteiten van onze inzet op Ekkersrijt. Uit de uitgevoerde projecten volgen nieuwe werkzaamheden, daarnaast schrijdt de tijd ook voort. Om die reden is bij de vaststelling al bepaald dat na 2 jaar een evaluatie en herijking zal plaatsvinden. De evaluatie is vertraagd (als gevolg van bestuurlijke prioriteiten en de opgelopen vertraging bij de uitvoering van projecten) en ronden we eind 2019 af.