Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

04. Er is een breed lokaal voorzieningenaanbod op het gebied van cultuur en kunst.

04. Er is een breed lokaal voorzieningenaanbod op het gebied van cultuur en kunst.

In lijn met de cultuurnota (2017) creëren we ruimte voor culturele vernieuwing. Hiermee spelen we  in op nieuwe behoeftes. Met name culturele initiatieven voor jongeren (12-25 jaar) zijn een aandachtspunt. Om nieuwe initiatieven en projecten te faciliteren verwijzen wij initiatiefnemers actief naar onze (eenmalige) ondersteuningssubsidies. Daarbij is het mogelijk om deze subsidie ook in te zetten als cofinanciering zodat aanvullende fondsen geworven kunnen worden. 

Het Vestzaktheater is een belangrijk cultureel ontmoetingspunt. Het Vestzaktheater ontwikkelt ook in 2020 een samenhangend kunstprogramma op het gebied van muziek, theater/toneel, dans en literatuur. Om de gang naar het Vestzaktheater en de daar gevestigde Bibliotheek te vergemakkelijken wordt in 2020 de toegankelijkheid verbeterd.

De gemeentelijke kunstcollectie wordt in 2020 zorgvuldig geanalyseerd en zo mogelijk verminderd. Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis is hier tijdelijk geen ruimte beschikbaar voor exposities.

2020 is het laatste jaar van de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit, uitgevoerd via het programma De Cultuur Loper. De basisscholen in Son en Breugel nemen sinds 2017 deel aan De Cultuur Loper. In 2020 ronden de scholen dit proces af. Dit betekent dat zij een herijkte visie op cultuureducatie hebben, inclusief een activiteitenprogramma. De intermediair van De Cultuur Loper begeleidt de scholen hierbij en zorgt voor samenwerkingen tussen de scholen en lokale aanbieders van cultuur. Op die manier laten we de jeugd al op jonge leeftijd kennismaken met kunst en cultuur.