Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

04. Het aantal woninginbraken neemt af.

04. Het aantal woninginbraken neemt af.

Het aantal woninginbraken is in de afgelopen vier jaren afgenomen. Op het verder afnemen van het aantal is niet te sturen. We richten ons op preventie.
Hiervoor zijn de Whatsapp-buurtalarmgroepen van belang. Kerntaak van de leden van de groepen is het signaleren van, alarmeren, app-en en reageren op verdachte situaties, personen of voertuigen. Met de beheerders is structureel overleg.
We benutten deze samenwerking om kennis en alertheid te verbreden maar ook te verdiepen. We benutten de toegenomen samenhang in wijken, als gevolg van de Whatsapp buurtalarmgroepen, om de betrokkenheid verder te vergroten. We faciliteren en stimuleren initiatieven.
Cameratoezicht kan een bijdrage leveren aan de afname van het aantal inbraken. Het is voornamelijk een preventief middel, maar kan ook bijdrage leveren aan de opsporing van daders. 
Tijdelijk cameratoezicht, als er sprake is van inbraken in een of meerdere wijken, is erg kostbaar en dient in de regel als preventief middel om de inbraken te stoppen. Het kan alleen worden ingezet als andere maatregelen niet toereikend zijn geweest.
Cameratoezicht bij in- en uitvalswegen is een mogelijkheid om de veiligheid in zijn algemeenheid te bevorderen. Dit is echter geen grondslag om permanent cameratoezicht toe te passen.