Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

04. Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst.

04. Jeugdigen zijn op weg naar een gezonde toekomst.

Een nieuwe nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020 – 2023 zal vanaf 2020 ten grondslag liggen aan de investeringen en interventies rondom een gezonde leefstijl. Dit is afgeleid van het preventieakkoord 2018, vastgesteld door het Rijk en verschillende partners.

De drie thema's die hierbinnen centraal staan zijn: roken, alcohol en sport, bewegen en voeding. Naast deze drie thema's is er ruimte voor lokale thema's, deze thema's worden afgewogen naar aanleiding van een bijeenkomst met partners in het najaar van 2019. Tevens zoeken we de verbinding met de omgevingswet. Hierbij gaat het enerzijds om  het waarborgen van de kwaliteit van lucht, bodem en water met het oog op volksgezondheid. Anderzijds kunnen we hierbij aandacht geven aan het inrichten van de openbare ruimte om een gezonde leefstijl te stimuleren.

Om meer aandacht te creëren voor uitdaging en beweging in de openbare ruimte, gaan we beleidsregels Speeltuinen stellen. Hierin is aandacht voor de overkoepelende visie op spelen en bewegen in de openbare ruimte: zowel voor jonge kinderen, oudere jeugd en volwassenen. Dit maakt het mogelijk om initiatieven of verzoeken van inwoners objectief te toetsen.

De jeugd wordt op het spoor gezet van een gezonde leefstijl. 

 

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jeugdigen met overgewicht (2-11 jaar) 7%    7%       7%  
Jeugdigen met overgewicht (12-18 jaar) 8%       8%       
Jeugdigen heeft wel eens gerookt (8-11 jaar) 2%    2%       2%  
Jeugdigen heeft wel eens gerookt (12-18 jaar) 6%       6%       
Jeugdigen heeft alcohol gedronken in de afgelopen 4 weken (8-11 jaar) 1%    1%       1%  
Jeugdigen heeft alcohol gedronken in de afgelopen 4 weken (12-18 jaar) 35%       35%       
Jeugdigen dat in de afgelopen 4 weken softdrugs heeft gebruikt (12-18 jaar) 2%        2%      
Jeugdigen dat compulsief internet gebruikt (12- 18 jaar) 4%        4%      

In 2020 ontvangen wij nieuwe cijfers 12-18 jarigen.