Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

05. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid.

05. De Bibliotheek blijft een (objectieve) informatievoorziening en voorkomt taalachterstand en laaggeletterdheid.

De Bibliotheek is conform de huidige bestuursovereenkomst de primaire ketenpartner in het sociaal-cultureel domein voor de versterking van educatie. Het Taalpunt dat sinds 2018 is ingericht zal de activiteiten de komende tijd verder doorontwikkelen. We continueren bestaande activiteiten in de Bibliotheek die gericht zijn op educatie, taal, leesbevordering, mediawijsheid en cultuur. Per 2020  sluiten we een nieuwe meerjarige overeenkomst af met de Bibliotheek. Deze zal in de lijn van de huidige overeenkomst liggen.