Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

05. De integrale samenwerking met de beheerders van de Whats-app groepen is structureel.

05. De integrale samenwerking met de beheerders van de Whats-app groepen is structureel.

Er is structureel overleg met de beheerders van de Whatsapp buurtalarmgroepen. Dit overleg vindt 2 tot 3 keer per jaar plaats. Dit overleg gebruiken we om kennis en ervaring uit te wisselen en te leren van van elkaars good practices. De bijeenkomsten gebruiken we ook voor kennisverdieping en -verbreding , over bijvoorbeeld het signaleren van vormen van criminaliteit, cameratoezicht in het privaat-publieke domein, het houden van een wijkschouw en een samenvoeging daarvan en waar we elkaar op kunnen aanspreken. Deze vorm van samenwerking zetten we voort.
We zetten daar waar nodig externe deskundigheid in.