Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

05. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan landelijke gehanteerde normen.

05. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte voldoet aan landelijke gehanteerde normen.

Beheer en onderhoud wegen, straten en pleinen

De belangrijkste doelstelling van het wegonderhoud is dat weggebruikers op veilige wijze gebruik kunnen blijven maken van de wegen in Son en Breugel. De leidraad hiervoor is het beheerplan wegen dat tot en met 2020 vigeert. In 2020 stellen we een nieuw beheerplan voor de periode 2021- 2025 op.

Voorafgaand aan de uitvoering van het onderhoud, inventariseren we samen met de omgeving, interne organisatie en andere belanghebbenden wat de aandachtspunten en wensen zijn. Dit doen we door inloopbijeenkomsten, buurtschouwen of enquêtes te organiseren. We betrekken hierbij ook ontwikkelingen die in het gebied spelen waarop we de plannen afstemmen, denk hierbij aan de Visie, wegcategorisering en dwarsprofielen.

We hebben speciale aandacht voor verhardingen rondom het centrum en zorginstellingen waar minder validen en ouderen verblijven.

Om op landelijke schaal eenzelfde beleving bij de onderhoudstoestand te hebben heeft het CROW een hulpmiddel ontwikkeld. De staat van onderhoud is opgedeeld in niveau A+ tot en met D. Hierbij is A+ het hoogste niveau dat geldt wanneer een straat net is aangelegd. In de loop van de jaren loopt het onderhoudsniveau terug als gevolg van gebruik en slijtage. Niveau C geldt hierbij als acceptabel minimumniveau. Bij niveau D neemt de kans op ongevallen en kapitaalvernietiging toe.

Vanaf 2017 worden alle trottoirs op niveau B gebracht en onderhouden. Voor de overige verhardingen geldt conform het beleid niveau C als uitgangspunt. Om de onderhoudstoestand te beoordelen voeren we 2-jaarlijks een inspectie uit. De laatste inspectie heeft in 2019 plaatsgevonden.

Op basis van de resultaten van de laatste inspectie voeren we in 2020 de volgende onderhoudswerkzaamheden uit:

 • Plesmanlaan
 • Kanaaldijk Noord (rijbaan)
 • Sonniuswijk
 • Appenijnenlaan
 • Ardennenlaan
 • Australiëlaan
 • Juralaan
 • Pyreneënlaan
 • Peellaan
 • Oderlaan
 • Stokroosstraat
 • Vlielandlaan

Naast het onderhoud staan op de lange termijn  voor de verbetering of aanleg van fietsverbindingen voorde volgende projecten op de planning:

 • Het fietspad/fietsstraat Dommelpas-Van Gentlaan-Doormanlaan-Tweelingenlaan.
 • Ter hoogte van het oude Betonson-terrein wordt naast het nieuwe Rhenus-gebouw vanaf de 2000 richting de Kop Houtens een nieuwe weg en fietsverbinding gerealiseerd.
 • Fietspad Meijerlaan-Elbelaan (project sloot Gentiaan).