Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

05. Iedereen moet kunnen participeren.

05. Iedereen moet kunnen participeren.

Iedereen kan meedoen in de samenleving, ondanks beperkingen. Dat is de essentie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit Verdrag is in 2016 door Nederland geratificeerd en geeft de (lokale) overheid de verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen die (geleidelijk) toewerken naar een inclusieve samenleving. Naar aanleiding hiervan hebben we  in 2016 en 2017 geïnventariseerd in hoeverre de gemeente Son en Breugel voldoet aan de eisen die het VN-verdrag stelt. Onderwerpen of punten die nog niet in lijn zijn met het VN-verdrag pakken we de komende jaren actief op. Dat doen we samen en in goed overleg met het CG-Platform.

Vergunninghouders - Vluchtelingenwerk

Het huidige Plan van Aanpak loopt eind 2020 af. In 2020 zullen we een nieuw plan van aanpak opstellen. Vanaf 2021 worden de gemeenten weer verantwoordelijk voor de inburgering, nu zijn de vergunninghouders dit zelf. In het nieuwe plan van aanpak nemen we deze wetswijziging mee. Wat dit voor financiële consequenties heeft is nog niet duidelijk. De extra bijdrage vanuit het Rijk hiervoor is nog niet bekend.

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inwoners die niet geheel zelfstandig gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer (65+) 11% 5%        5%    
Inwoners die niet de dingen kunnen doen die ze zouden willen doen (19-64 jaar) 8% 7%        7%    
Inwoners die niet de dingen kunnen doen die ze zouden willen doen (65+) 16% 16%        16%    

In 2021 ontvangen wij nieuwe cijfers volwassenen en ouderen. Voor vergunninghouders zijn nog geen indicatoren benoemd.