Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

05. Intensiveren relatiebeheer.

05. Intensiveren relatiebeheer.

De communicatie én het onderhouden van contacten met het lokale bedrijfsleven en nieuwe initiatiefnemers vinden we zeer belangrijk. Daarom zetten we stevig in op een sterk netwerk en actief relatiebeheer van het bedrijfsleven. Dit om een optimale dienstverlening voor het bedrijfsleven te waarborgen en de transparantie en toegankelijkheid van gemeentelijke dienstverlening nog verder te verbeteren. In 2020 bezoeken we wederom proactief bedrijven in onze gemeente, zowel bestuurlijk als ambtelijk, waarbij wij nadrukkelijk uit zijn op betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor een duurzame economische ontwikkeling van onze gemeente.

Concessie buitenreclame in het openbaar gebied Ekkersrijt

We hebben momenteel een overeenkomst met Optisigns B.v. voor exclusieve exploitatie van reclamedragers in het openbaar gebied van Ekkersrijt. Deze overeenkomst eindigt, met uitzondering van de exploitatie van 1 led paneel, op 31 december 2019.
We bereiden een concessie voor met als doel kwaliteitsverbetering en groei van het aantal reclamedragers in de openbare ruimte van Ekkersrijt. Door veranderende marktomstandigheden, innovaties op gebied van buitenreclame en economische groei Ekkersrijt biedt een nieuwe concessie kans op structureel hogere inkomsten.