Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

06. De crisisorganisatie is opgeleid en getraind.

06. De crisisorganisatie is opgeleid en getraind.

De gemeenten binnen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost werken nauw samen in de voorbereiding en uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er zijn regionale piketpools voor deelname aan multidisciplinaire teams en de processen Bevolkingszorg worden waar mogelijk in een regionale samenwerking uitgevoerd. De landelijke handreiking Bevolkingszorg 2.0 geldt hierbij als uitgangspunt. De geactualiseerde structuur van de crisisorganisatie wordt in 2020 getest, bijgesteld en vervolgens vastgesteld en geïmplementeerd.

Het opleiden en oefenen van bestuur en medewerkers is een speerpunt. Voor de multidisciplinaire teams en de regionale teams voor de processen Bevolkingszorg, gebeurt dit vanuit de regio. De lokale teams voor de processen Bevolkingszorg worden door de ambtenaar rampenbestrijding opgeleid en beoefend. De ambtenaar rampenbestrijding initieert gecombineerde opleidingen en oefeningen voor de Dommelvallei-gemeenten.