Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

06. Het muziekonderwijs is voor alle kinderen toegankelijk.

06. Het muziekonderwijs is voor alle kinderen  toegankelijk.

Op de basisscholen is extra aandacht voor cultuureducatie door deelname aan De Cultuur Loper. Deze landelijke subsidieregeling loopt eind 2020 af. In aanloop daar naartoe wordt bezien of er op landelijk niveau een soortgelijke regeling ontwikkeld wordt of dat er alternatieven zijn. In 2020 zullen alle basisscholen, onder leiding van de intermediair die in dienst is van de Bibliotheek, de eigen visie op cultuureducatie tegen het licht hebben gehouden. Dit resulteert in een herijkte visie inclusief activiteitenprogramma. Daarnaast stimuleert de intermediair (De Cultuur Loper) samenwerking tussen de scholen en lokale aanbieders in Son en Breugel. De Cultuur Loper heeft een looptijd van 2017 tot en met 2020.

Naar verwachting nemen in schooljaar 2020-2021 meer dan 335 kinderen deel aan het muziekonderwijs. De verordening muziekonderwijs uit 2001 is inmiddels verouderd van opzet en gaan we om deze reden vernieuwen.