Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

06. Mensen zijn financieel zelfredzaam.

06. Mensen zijn financieel zelfredzaam.

We spreken over het algemeen van armoede als mensen leven onder de lage-inkomensgrens en daardoor over onvoldoende geld en mogelijkheden beschikken om in de levensbehoefte te kunnen voorzien. Armoede is meer dan een financieel probleem. Bij armoede is sprake van een cumulatie van armoederisico’s, zoals gezondheidsproblemen, vereenzaming, niet mee kunnen doen op school en schuldenproblematiek. Mensen die in armoede leven hebben veelal moeite om te participeren in de samenleving. Armoede gaat dus verder dan alleen het hebben van een laag inkomen. Ook gezinnen met een hoog inkomen kunnen leven op de armoedegrens door bijvoorbeeld schuldenproblematiek of alimentatieverplichtingen.

Doordat armoede niet enkel komt door het hebben van een laag inkomen is er een beleidsnota armoede noodzakelijk. In het plan van aanpak, dat we het najaar aan de commissie hebben gepresenteerd, hebben we aangegeven  waar we ons op gaan richten. Belangrijke onderwerpen zijn schuldhulpverlening, preventie (bij jongeren), minimaregelingen en kinderen/jongeren in armoede. Om een sluitende beleidsnota te krijgen, onderzoeken wat de doelgroep is, welke regelingen er bestaan en waar behoefte aan is vanuit de inwoners. Bestaande samenwerkingen met onder andere schuldhulpverlening, Stichting Leergeld, CMD en andere organisaties zullen blijven. De beleidsnota armoede leggen begin 2020 voor aan de raad.

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inwoners die moeite hebben om rond te komen (19-64 jaar) 19% 11%        11%    
Inwoners die moeite hebben om rond te komen (65+) 11% 7%        7%    
Inwoners dat onvoldoende geld heeft om lidmaatschap (sport)club te betalen 13% 6%        6%    
Inwoners dat onvoldoende geld heeft om bij familie/ vrienden op bezoek te gaan 7% 3%        3%    

In 2021 ontvangen wij nieuwe cijfers volwassenen en ouderen.