Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

06. Ons wegennet en de publieke ruimte is zo ingericht dat alle plekken eenvoudig zijn te bereiken en er ook ruimte is ontstaan voor alternatieve vormen van mobiliteit en ontmoeting.

06. Ons wegennet en de publieke ruimte is zo ingericht dat alle plekken eenvoudig zijn te bereiken en er ook ruimte is ontstaan voor alternatieve vormen van mobiliteit en ontmoeting.

Onderstaand project draagt bij aan deze doelstelling:

Laadpalen

Inwoners kunnen een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal bij hun in de buurt. De locatie wegen we zorgvuldig af. In samenwerking met de provincie Noord Brabant worden deze laadpalen geplaatst en wordt bekeken of het aantal publieke laadpalen kan worden uitgebreid.

Inspanningen ten behoeve van deze doelstelling komen ook terug in programma 4 en 9 onder doelstelling 3.