Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

06. Actieve pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid.

06.	Actieve pers- en publieksvoorlichting: actieve openbaarheid.

We willen transparant zijn in ons handelen. Diverse initiatieven dragen bij aan die transparantie. Zo geeft het college regelmatig een persoonlijke toelichting aan de media over de genomen besluiten en is de besluitenlijst voorzien van begrijpelijke samenvattingen. Verder streven we ernaar om pro-actiever te communiceren over onze beleidsprocessen en keuzes. Dat gebeurt via persberichten, online berichten op de social mediakanalen, in de gemeentepagina en bijvoorbeeld via bijeenkomsten.