Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

07. Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel.

07. Het toezicht in het buitengebied is integraal en structureel.

In 2016 is het netwerk toezicht in het buitengebied ingericht. Deelnemers zijn Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Samen Sterk in Brabant (Omgevingsdienst), politie, gemeenten Nuenen en Son en Breugel, Dassenwerkgroep en de Wildbeheereenheid.
Een van de speerpunten is toezicht houden op en signaleren van illegale drugsdumpingen en wildcrossen in het buitengebied. De aangeschafte middelen en materialen zetten we in op locaties waarover we  meldingen van dumpen of crossen ontvangen. Het netwerk wordt gecoördineerd door het cluster veiligheid en handhaving.

In 2018 is een onbezoldigd ambtenaar als toezichthouder voor het buitengebied aangesteld. Deze wordt opgeleid en aangewezen tot Buitengewoon opsporingsambtenaar.  

Een fysieke controle op wildcrossen wordt door de Omgevingsdienst geïnitieerd. Hiervoor is de infrastructuur in orde gemaakt vanuit het netwerk. De controles van het expertteam vinden plaats op basis van meldingen. Deze worden door het netwerk gemonitord. Bestuurlijke controles op het gebied wildcrossen in natuurgebieden (in strijd met Bestemmingsplan) worden voortgezet. 

De veiligheid omgeving Hoberghlaan (toename van overlast en afval) bevorderen we door intensieve controles van het netwerk en het aanbrengen van verkeersmaatregelen om het gebied beheersbaar te maken, te krijgen en te houden.