Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

07. Integreren van sport in het sociaal domein.

07. Integreren van sport in het sociaal domein.

We bewandelen twee sporen.
In de eerste plaats houden we de gemeentelijke faciliteiten op orde. We zijn op korte termijn geen grote investeringen voorzien in onze accommodaties, m.u.v. sporthal de Bongerd binnen Breugel Bruist!
We hebben een beroep gedaan op het landelijk sportakkoord. Daarbij ligt de nadruk op het verankeren en duurzaam versterken van sport en bewegen als doel en middel in de samenleving. Daarbij gaan we in 2020 met de LEVgroep in overleg over de inzet van de combinatiefunctionarissen richting de verenigingen. Daarbij willen we ook van verenigingen vernemen waar hun behoefte ligt. Daarbij kijken we naar een breed overleg waarin verenigingen vertegenwoordigd zijn, waarbij ook gedacht kan worden aan een sportraad.