Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

07. Inwoners hebben zeggenschap bij de inrichting van en het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte.

07. Inwoners hebben zeggenschap bij de inrichting van en het oplossen van knelpunten in de openbare ruimte.

Communicatie

Bij de voorbereiding van projecten betrekken we belanghebbenden. Voorafgaand aan de voorbereiding bepalen we welke groepen bedrijven, instellingen of personen belang hebben bij het eindresultaat. Denk hier bijvoorbeeld aan; buurtverenigingen, fietsersbond, scholen instellingen en bewoners.