Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

07. Son en Breugel vorm geen belasting voor het klimaat en milieu.

07. Son en Breugel vorm geen belasting voor het klimaat en milieu.

Duurzaam groenbeheer

Ter bescherming van mens en milieu is er inmiddels een landelijk verbod op het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte. We beheerden ons openbaar groen al chemievrij en dat geldt nu voor het gehele openbaar gebied.

We hanteren momenteel niveau ‘zilver’ in de Certificaat Barometer Duurzaam Terreinbeheer, waarbij we streven naar ‘goud’. Dit meest ambitieuze niveau gaan we behalen door het opstellen van hondenpoepbeleid en eisen te stellen eisen aan o.a. duurzaam verwerken van groen- en zwerfafval.

Plantmateriaal kopen we duurzaam in. Bij duurzaam groenbeheer leggen we de link naar het zonnepanelen project. Grote bomen worden niet gekapt ten faveure van zonnepanelen maar bij de reconstructie en nieuwe plannen stemmen we beide aspecten op elkaar af.