Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

08. Al onze materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te brengen in gesloten natuurlijke of technische kringlopen.

08. Al onze materialen zijn aan het einde van de levensduur eenvoudig terug te brengen in gesloten natuurlijke of technische kringlopen.

Onderstaand project draagt bij aan deze doelstelling:

Optimalisatie afvalinzameling

Wij zijn  verantwoordelijk voor de afvalinzameling van huishoudelijk afval. Deze taken worden grotendeels uitgevoerd door Baetsen waarmee we  een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Ons  einddoel is om in 2020 de hoeveelheid restafval terug te dringen naar 5% restafval (35 kg per inwoner). Om dit te bereiken moeten we  aanvullende maatregelen ten opzichte van de huidige vorm van inzameling treffen. Uit de evaluatie (waardering inwoners / technische mogelijkheden) naar de meest efficiënte vorm van inzameling (in 2019) zal blijken welke maatregelen dat zijn. Deze maatregelen worden door middel van inwonerparticipatie vorm gegeven. Afhankelijk van de resultaten uit het traject met de inwoners, kunnen we de eerste maatregelen in 2020 doorvoeren. De mate van CO2 besparing hangt sterk samen met de hoeveelheid restafval die weer afhankelijk is van de vorm van inzameling.

In 2020 loopt de Samenwerkingsovereenkomst met de huidige afvalinzamelaar af en werken we naar een nieuwe overeenkomst of samenwerkingsvorm voor de afvalinzameling vanaf 1 januari 2021.