Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

08. De gemeentelijke voorzieningen zijn klimaatneutraal.

08. De gemeentelijke voorzieningen zijn klimaatneutraal.

Elektrisch rijden

We zetten acties in om het emissieloos rijden te stimuleren. Son en Breugel neemt deel aan het provinciale project Slim Laden, dat bedoeld is om de laadinfrastructuur voor elektrische auto’s versneld uit te breiden. We zetten ons dan ook actief in om het elektrisch rijden te stimuleren.

In augustus 2019 telt de gemeente 4 publieke laadpalen en in 2019  worden er nog 7 laadpalen bijgeplaatst. Daarvoor zijn aanvragen bij NUON/Heijmans ingediend en gehonoreerd. De locaties worden bepaald i.o.m. de aanvrager, NUON Heijmans en de gemeente.

Openbare verlichting

In het openbaar gebied van Son en Breugel staan circa 4600 lichtmasten. Deze masten zijn voorzien van energiezuinige led-armaturen. De installatie voldoet hiermee aan de Nederlandse Praktijk Richtlijnen (NPR Openbare Verlichting).
In Son en Breugel geldt dat fietspaden in principe verlicht zijn. Hierbij moet vermeld worden dat het een landelijke tendens is om spaarzaam om te gaan met het plaatsen van openbare verlichting. Primaire en regionale fietsroutes moeten uiteraard goed verlicht zijn, maar het plaatsen van openbare verlichting vanwege sociale veiligheid is alleen zinvol als er voldoende toezicht is. Daarnaast moeten zaken zoals lichthinder- en vervuiling worden voorkomen.

De stroom wordt groen geproduceerd. De verledding zorgt voor een aanzienlijk lager energieverbruik. Hiermee is de openbare verlichting in Son en Breugel klimaatneutraal.

Duurzaam inkopen

Het circulair toepassen van materialen schrijven we bij werkzaamheden  in de dagelijkse praktijk al veel voor. De toegepaste materialen zijn veelal opgebouwd met gerecycled materiaal waardoor er minder grondstoffen worden gewonnen. Door circulaire producten te vragen in contracten stimuleren we leveranciers om hierin te blijven innoveren.