Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

08. In Son en Breugel herstelt de biodiversiteit.

08. In Son en Breugel herstelt de biodiversiteit.

Ecologisch bermbeheer

Onze bermen geven we zoveel mogelijk waarde voor flora en fauna. Het huidige bermareaal wordt zoveel mogelijk ecologisch beheerd. Het maairegime is sinds 2019 aangepast. We maaien pas als de bloemen en kruiden hun zaden hebben afgegeven. Dit zodat de bloemen ook in de toekomst zich kunnen blijven ontwikkelen. Wel maaien we de 1e meter langs een weg eerder in verband met veiligheid en waterafvoer. Naast een aanpassing in het maairegime zaaien we ook op diverse locaties bepaalde mengsels die tot een grotere biodiversiteit leiden.

In de toekomst blijven we onze aannemers, bewoners en andere belanghebbenden uitdagen en uitvragen over nieuwe mogelijkheden in ecologisch (berm)beheer.