Meer
Publicatiedatum: 19-11-2019

Inhoud

Terug

08. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel.

08. Mensen kennen en ondersteunen elkaar in Son en Breugel.

Vanuit zowel de Wmo, het jeugdbeleid, als het gezondheidsbeleid zetten wij in op de versterking van de eigen kracht en nulde lijn. Wij hebben daarbij 3 speerpunten benoemd: ondersteuning van mantelzorgers, aanpak van dementie en tegengaan van eenzaamheid. De coördinator Veerkracht ondersteunt en faciliteert initiatieven van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die bijdragen aan de drie speerpunten.

Ondersteuning mantelzorgers

Medio 2019 hebben we besloten een onderzoek uit te voeren naar de behoeften van mantelzorgers in Son en Breugel. Samen met de Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel hebben we de onderzoeksopdracht besproken en uitgezet bij de GGD. Alle 440 geregistreerde mantelzorgers in ons dorp worden bevraagd. De resultaten zijn begin 2020 bekend. Afhankelijk van de uitkomsten volgen verdere acties. 

Aanpak van dementie

Mensen met dementie en hun omgeving krijgen een belangrijke plaats in ons beleid. Uiteindelijk proberen we samen met de werkgroep Dementievriendelijk Son en Breugel te komen tot een dementievriendelijke gemeente.

Tegengaan van eenzaamheid

Met de werkgroep Eenzaamheid/Kom Erbij geven we uitvoering aan de aanpak van eenzaamheid. De concrete acties die voortkomen uit dit plan van aanpak worden geïntegreerd met de bestaande ontmoetingsactiviteiten, zodat een totaal aanbod ontstaat om onze eenzame inwoners te bereiken en de eenzaamheid te bestrijden. Voor jongeren zetten we een apart programma op in de vorm van Join Us. Het communicatieplan wordt door de werkgroep ter hand genomen. 

De vervoersdienst AutoMaatje vervult een belangrijke rol bij de aanpak van eenzaamheid. Naast dat het de mobiliteit van bepaalde inwoners vergroot, is het tevens ook een contactmoment tussen chauffeur en passagier. Wij zetten dit project via SonenBreugelVerbindt in 2020 voort. 

Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inwoners die af en toe iets voor de buren doen 81% 81%        81%    
Inwoners die sociaal uitgesloten zijn 2% 2%        2%    
Inwoners met een beperkte sociale participatie 3% 5%        5%    
Inwoners die mantelzorg ontvangen (19-64 jaar) 4% 2%        2%    
Inwoners die mantelzorg ontvangen (65+) 13% 8%        8%    
Inwoners die mantelzorg geven (19-64 jaar) 13% 18%        18%    
Inwoners die mantelzorg geven (65+) 13% 21%        21%    

In 2021 ontvangen wij nieuwe cijfers volwassenen en ouderen.